Maatwerk beleggen

Individueel vermogensbeheer is maatwerk beleggen.
Wij beleggen immers naar een doel en dat is voor eenieder persoonlijk.

Dit doel is samen met onder andere de risicoperceptie vastgelegd in het beleggersprofiel dat wij voor al onze cliënten opstellen.
Aan de hand hiervan wordt het risicoprofiel bepaald waaraan de beleggingsportefeuille moet voldoen.

Bij maatwerk beleggen is ook ruimte voor de wensen van de cliënt.
Zijn bijvoorbeeld beleggingen in een bepaalde sector ongewenst, dan houden we daar rekening mee.

Daarnaast is bijvoorbeeld ook het moment van investeren van belang bij de bepaling of een aandeel nog steeds als beste voldoet om in een portefeuille te worden opgenomen.

Onafhankelijk in maatwerk beleggen

Het komt dan ook met regelmaat voor dat beleggingsportefeuilles binnen hetzelfde risicoprofiel verschillende effecten bevatten.
Omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen we namelijk vrij kiezen welk effect het best past binnen een beleggingsportefeuille.