Beleggingsvisie

Onze beleggingsvisie is beleggen op basis van waarde, ook wel value beleggen genoemd.
Dagelijks analyseren wij fundamenteel diverse – aan de nationale en aan internationale beurzen genoteerde – ondernemingen.
Daarnaast interpreteren we de wereldwijde economische data die vrijwel dagelijks vrijgegeven wordt.
Onze beleggingsvisie zetten we om in een beleggingsstrategie waarbij we, aangevuld met technische analyse,
via diverse productvormen winstmaximalisatie en risicominimalisatie nastreven.
Dit voeren wij uit binnen de met u vooraf vastgestelde voorwaarden en restricties.

Selectie aandelen

Aandelenbeleggingen selecteren wij op basis van individuele kenmerken van het bedrijf. De jaarrekeningen, tussentijdse rapporten en alle andere informatie van aandelen van de ondernemingen worden door ons geanalyseerd in samenhang met het koersverloop. Vervolgens schatten wij de toekomstige cash-flows in en berekenen wij het koersdoel. Wij kopen de aandelen van ondernemingen die een sterke balans en een duidelijke ondernemingsstrategie hebben in combinatie met positieve toekomstige wendingen. Vanzelfsprekend kijken wij ook uitgebreid naar de invloed van macro-economische factoren op de aandelenbeleggingen.

Toepassing technische analyse

Technische analyse gebruiken wij daarnaast als risicobeheer methode om snel inzicht te krijgen over mogelijke kansen en bedreigingen voor onze (in te nemen) posities.
Zo vinden wij het bijvoorbeeld interessant een aandeel te selecteren waarvan de koers op het moment van investering onder het 200 daags voortschrijdend gemiddelde noteert.

Selectie obligaties

Voor obligatiebeleggingen is een goede inschatting van het verloop van de rentecurve essentieel, voor zowel de korte als de lange termijn. Macro-economische factoren zijn hierbij bepalend.
Daarnaast bestuderen wij grondig de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling in relatie tot het geboden rendement.

Toepassing derivaten

Opties en andere derivaten gebruiken wij om risico’s af te dekken of voor het verkrijgen van extra rendement op bestaande posities.

Onze beleggingsvisie heeft eigenlijk maar één doel:
Rendement behalen met een afgewogen risico!