Vermogensbeheer

LBCM belegt op basis van macro economische analyse in combinatie met fundamenteel analyse. Wij beoordelen eerst hoe de wereld economie zich ontwikkeld. Welke regio’s en landen doen het beter dan het gemiddelde. Waar zitten de kansen en bedreigingen. Vervolgens zoeken wij naar aandelen of obligaties van bedrijven of overheden die profiteren van deze ontwikkelingen. Daarna analyseren wij deze aandelen of obligaties en zoeken naar bedrijven die onder gewaardeerd zijn en waar de kans groot is dat ze in de nabije toekomst deze onderwaardering er uit komt. Dit gebeurt wanneer de koers stijgt.

Wilt u meer weten? Bel met Arnold Luyben 030 – 68 65 190

Tarieven vermogensbeheer

Wij rekenen een beheerfee over het te beleggen en kunnen een performance fee ontvangen als bepaalde rendementsdoelstellingen worden behaald. Ons beheer tarief bedraagt:

1. Over het beheerde vermogen:
Voor portefeuilles tot € 500.000,- bedraagt de beheervergoeding 1,2% (excl. 21% btw) per jaar (facturatie per kwartaal: 0,3% excl. 21% btw).
Voor portefeuilles groter dan € 500.000,- bedraagt de beheervergoeding 1,0% % (excl. 21% btw) per jaar (facturatie per kwartaal 0,25% excl. 21% btw).
Wordt u in het midden of aan het einde van het jaar klant, dan betaalt u uiteraard naar rato.

2. Een performance fee van 10% (excl. btw)
Dit wordt berekend over het extra rendement dat wij in een jaar realiseren boven de vooraf met u besproken minimale doelstelling van 4% cumulatief rendement per jaar.
Wordt de doelstelling niet behaald of daalt het totaal rendement van uw portefeuille onder de minimale grens van 4% cumulatief dan betaalt u uiteraard geen performance fee!

Individueel vermogensbeheer

Naast onze unieke research bieden wij binnen individueel vermogensbeheer: