BREXIT, wat doen wij voor u?

23 juni aanstaande vindt het EU referendum onder de bevolking van het Verenigd Koningrijk plaats. In dit referendum kan gestemd worden voor het blijven in de Europese Unie of verlaten uit de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk.

De afgelopen dagen daalden de aandelenkoersen op de Europese beurzen fors in korte tijd. Uit tussentijdse polls blijkt dat nee -stemmers (tegen lid blijven van de EU) steeds meer terrein winnen van de ja- stemmers. Hierdoor neemt de spanning en nervositeit onder beleggers steeds verder toe. De ruime voorsprong van de ja-stemmers slinkt zienderogen. Omdat beleggers over het algemeen niet houden van onzekerheid wordt vaak gekozen voor  vermeende veilige havens, zoals bijvoorbeeld goud en staatsleningen uit Duitsland en Nederland. Daar komt bij dat nu, vlak voor het referendum, veel potentiële kopers van aandelen aan de zijkant blijven staan totdat er meer zekerheid is.

De aandelenbeurzen zouden nog verder terrein kunnen verliezen bij een overwinning van de nee-stemmers. Dit wordt in de media aangeduid als een BREXIT.  Dat het nog minimaal twee jaar gaat duren voordat het Verenigd Koningrijk daadwerkelijk uit de EU kan stappen wordt gemakshalve aan voorbij gelopen.
oe De daadwerkelijke uitslag op 23 juni is door niemand te voorspellen.  In het verleden hebben tussentijdse polls vaak een verkeerde voorspelling geven. Op academisch niveau wordt een BREXIT gezien als een economische zelfmoord. Niet te min zal het sentiment op de beurzen en op de valutamarkten de komende tijd, ook na het referendum, vooralsnog volgens onze inschatting nerveus blijven. Totdat dit  wegebt en het volgende geografische politieke probleem zich in Europa weer aandient, zoals dit al jaren het geval is.

Vanzelfsprekend zijn wij nu voorzichtig met het innemen maar ook verkopen van aandelenposities. Wij proberen dagelijks de ontwikkelingen scherp te monitoren. Wij zijn echter  van mening dat het geen zin heeft , vooruitlopend op het referendum, om hele grote wijzigingen aan te brengen in onze portefeuilles. Wij blijven zo veel mogelijk vasthouden aan onze fundamentele strategie.  De ECB heeft een soort van “verzekering” onder de Europese aandelenbeurzen gelegd met het zeer omvangrijke obligatie opkoopprogramma.

Wij verwachten geen “ crashtoestanden”  bij een BREXIT, zoals bijvoorbeeld in het jaar 2008 met het faillissement  van Lehman Brothers,  hetgeen nu angstig gesuggereerd wordt door diverse journalisten in de media. Wij maken ons op langere termijn gezien meer zorgen over de deflatietrend in Europa,  de stagnatie van de winstgroei, het gebrek aan investeringen en innovaties alsmede het uitblijven van de noodzakelijke  (economische) hervormingen door de Europese overheden.

Wij beleggen in fundamenteel goede ondernemingen die uiteraard ook in koers kunnen dalen. Indien wij in onze analyses tot de conclusie komen dat de betreffende aandelenpositie mogelijk is overgewaardeerd op enig moment en/of betere alternatieven voor handen zijn, dan verkopen wij deze specifieke belegging. De belangen in de vastgoed indexbelegging in onze portefeuilles hebben wij om reden van overwaardering (Hongkong en Londen) deze week wel verkocht.  Verdere koersdalingen van de Europese aandelenbeurzen zien wij als kans om voordelig de aandelenpositie voor onze beleggers uit te breiden.

LBCM, 16 juni 2016

Frank Brouwer RBA                               Ing. Arnold Luyben MFP CFP

 

Disclaimer

Dit verslag is samengesteld door Luyben & Brouwer Capitalmanagement B.V. (hierna: LBCM). De in dit verslag vermelde gegevens zijn ontleend aan door LBCM betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LBCM niet instaan. LBCM geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LBCM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit verslag dient niette worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit verslag zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het verslag dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in dit verslag aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het verslag in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit verslag kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit verslag in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit verslag dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LBCM verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit verslag via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van dit verslag berust bij LBCM. De ontvanger van dit verslag is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar onze disclaimer op onze website www.lbcm.nl