Vergunningen vermogensbeheer

LBCM Vermogensbeheer beschikt over de voor haar werkzaamheden vereiste vergunning. Daarbij staat zij als vermogensbeheerder en effectenbemiddelaar onder directe controle van De Nederlandse Bank.

 1. Toezicht AFM & DNB

  Wij beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel c van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst. LBCM staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

 2. Registratie DSI & KiFiD

  LBCM Vermogensbeheer staat tevens ingeschreven bij het Dutch Securities Institute (DSI) en bij het KiFiD.
  Medewerkers van LBCM Vermogensbeheer zijn allen op hun specialiteit geregistreerd. Ondermeer als beleggingsanalist, senior vermogensbeheerder of Master Financieel Planner.

 3. Consumentenbrief

  In de consumentenbrief staan belangrijke vragen die u kunt stellen om een goed beeld te krijgen van onze beleggingsonderneming en het beleggingsbeleid. Klik hier voor de consumentenbrief

 4. Toepassing MIFID

  Per 1 november 2007 is de Nederlandse wetgeving voor financiële dienstverlening aangepast. De aanpassingen vloeien voort uit nieuwe Europese regelgeving: Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Deze aanpassingen zijn vooral gericht op vergroting van de bescherming van beleggers door een eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markt. Het doel is daarmee de werking van de Europese interne markt voor beleggingsdiensten en handelsplatformen te verbeteren om concurrentie te bevorderen en zodoende de Europese Unie uit te bouwen. Wij hebben deze richtlijn geïncorporeerd in onze bedrijfsvoering.

Graag informeren wij u over de belangrijkste punten:

Wij voeren met onze (potentiële) klanten een uitgebreid intakegesprek uit. Tijdens dit intakegesprek verzamelen wij gegevens van de klant met betrekking tot ervaring, kennis, beleggersdoelstellingen en financiële draagkracht.

MiFID onderscheidt drie categorieën beleggers waarin wij onze cliënten moet indelen: in aanmerking komende tegenpartij, professionele belegger en niet-professionele belegger.
Wij hebben al onze (al dan niet professionele) cliënten aangemerkt als niet-professionele belegger, aangezien voor deze categorie het hoogste belegger-beschermingsniveau geldt.
Wij zijn namelijk van mening dat al onze cliënten recht hebben op de meest uitgebreide informatievoorziening en hoogste belegger- bescherming.
Alle effectenorders moeten op de voor de cliënt best mogelijke wijze worden uitgevoerd (best execution).
Ons beleid zal hierbij gebaseerd zijn op het orderuitvoeringsbeleid van de depotbank waar de cliënt is ondergebracht.
Het heeft als doelstelling dat het best mogelijke resultaat wordt gehaald voor onze cliënten, waarbij de volgende aspecten in meer of mindere mate van belang zijn:

 • de prijs van het instrument,
 • de uitvoeringskosten,
 • de snelheid,
 • de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling,
 • de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, zoals het serviceniveau, de kennis en ervaring van de order-uitvoerende instantie.
Banken

Wij hebben gekozen voor zowel BinckBank als DEGIRO,  als onze orderuitvoerende partijen en depotbanken.
Wij hebben ons ervan overtuigd dat deze partijen voldoen aan de gestelde eisen.
Deze zijn onder andere de kwaliteit van het uitvoeren van orders.
Op onze beurt zullen wij op regelmatige basis beoordelen of de depotbank zich houdt aan haar orderuitvoeringsbeleid of bijstelling van het best execution beleid nodig is.
Desgewenst verstrekken wij u, op verzoek, nadere informatie over dit onderwerp.

Aanvullende informatie betreffende Pilaar 3- verplichting Bazel II voor beleggingsondernemingen en beheerst beloningsbeleid hebben wij gedeponeerd bij:
de kamer van Koophandel Midden – Nederland (KvK nummer: 28103359).