Disclaimer

LBCM Vermogensbeheer, hierna te noemen “LBCM”, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
LBCM behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
LBCM garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
LBCM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie door LBCM of door u aan LBCM middels een website van LBCM of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt LBCM geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens LBCM.

LBCM kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.
LBCM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

LBCM garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
LBCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De informatie op deze site is niet bedoeld om de lezer aan te zetten tot het kopen van effecten of financiële instrumenten in een rechtsgebied waar het aanbieden of de distributie daarvan niet is toegestaan, of die niet verkrijgbaar zijn in het rechtsgebied van de lezer.
Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.
Het is de lezer bekend dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.