Beleggen in ETF’s

Bij LBCM vermogensbeheer kunt u ook beleggen in ETF’s. Dat zijn index volgende beleggingsfondsen. Dit kan al met een vermogen vanaf € 10.000,-. Het voordeel van deze strategie is dat u, met een beperkt vermogen tegen lage kosten kunt beleggen zonder dat het u tijd kost. Daarnaast bent u, doordat wij voor u in diverse verschillende indexen beleggen goed gespreid over een groot aantal verschillende bedrijven.

Deze indexfondsen worden door ons geselecteerd op basis van macro economische analyse. Periodiek bekijken wij of onze visie nog correct is en zo nodig heroverwegen wij voor u uw beleggingen.  Indien u kiest voor ETF beleggen ontvangt u van ons een link waardoor u zelf de beleggingsrekening kunt inzien en download u zelf rekeningafschriften en jaaropgave.  Daarnaast ontvangt u van ons periodiek een rapportage, ons marktcommentaar en nieuwsberichten via de mail.

Beleggen in onze actieve ETF strategie is mogelijk vanaf een belegd vermogen van € 10.000,-.

De kosten voor het beheer bedragen 0,7% (excl. 21% BTW) per jaar. De kosten worden per kwartaal (0.175% excl. BTW per kwartaal) automatisch van uw beleggingsrekening geïncasseerd.

De depotbank waar uw rekening wordt geopend is DEGIRO te Amsterdam. LBCM beheert uw rekening!

Voor het aanhouden van een rekening en voor transacties rekent DEGIRO een activity fee. Voor een normale beleggingsrekening bedraagt dit 0,0125% per maand over de totale waarde van de beleggingsrekening aan het einde van de maand. Voor een lijfrenterekening bedraagt dit tarief 0.01667% per maand over de totale waarde van de beleggingsrekening aan het einde van de maand. Daarnaast kunt u te maken krijgen met transactiekosten. Een overzicht van deze kosten zijn te vinden op de website van DEGIRO.