De zin van het afdekken van (individuele) aandelenposities met behulp van opties.

Veel beursgenoteerde bedrijven hebben op dit moment hun balans goed op orde, rapporteren hogere cashflows en geven hoge dividenduitkeringen wat beleggers ook vertrouwen geeft om tegen hogere koersen in te stappen.De volatility index van de Chicago Boared Options Exchange (VIX), een index die de beweeglijkheid van de S&P500 indexopties weergeeft staat op dit moment ver onder zijn historisch gemiddelde van 200 en zelfs 500 dagen. Het impliceert dat beleggers op dit moment risico’s durven te nemen. Bij toenemende onzekerheid op de financiële markten zullen beleggers risicoavers worden en zal de koers van de VIX index gaan stijgen.

In onze portefeuilles houden wij voor zover mogelijk rekening met onverwachte risico’s op aandelenmarkten. Het afdekken en het spreiden van risico’s hebben wij als onderdeel van de beleggingsstrategie opgenomen.“Bad case” scenario’s gebeuren helaas vaker dan de meeste hypothetische risicomodellen voorspellen. Een onverwacht heel slecht beleggingsjaar kan het rendement in de portefeuille voor jaren verstoren. (Een heel slecht beleggingsjaar wil bijvoorbeeld zeggen dat het verkregen negatieve rendement met twee standaardafwijkingen van circa 47,1% van het gemiddelde afwijkt in het oppervlak van de normale verdeling van rendementen).

Dit risico wordt aangeduid als tailrisk.

Het afdekken via het kopen van putopties en/of gedekt schrijven van callopties op individuele index en aandelenposities is niet altijd zinvol en kan erg kostbaar zijn. De premie is onder meer afhankelijk van de volatiliteit, uitoefenprijs, looptijd, en rentestand.

Echter door een “onverwachte” selloff in de markt kan het risico van een groot verlies met behulp van out of the money putopties worden gereduceerd. Out of the money putopties zijn in aanschaf goedkoper dan at the money en in the money putopties. Deze opties bieden echter niet direct een afdekking van het neerwaartse risico. Pas bij een forse daling loopt de waarde van opties op en biedt op dat moment tegenwicht voor verder verlies van de onderliggende waarde(n) in een beleggingsportefeuille.

Met de huidige lage volatiliteitspremies zijn out of the money putopties, die gekocht worden (long) op dit moment redelijk aantrekkelijk geprijsd.  Bij verder stijgende koersen kan eventueel nog overwogen worden door de belegger om gedekt (out of the money) callopties te schrijven om zo de geïnvesteerde put optie premie (gedeeltelijk) te compenseren.

Een volledige afdekking van het neerwaartse risico wordt met out the money opties niet verkregen. In het managen van het tailrisk wordt dit ook niet door de belegger beoogd.

outlook

Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan Luyben& Brouwer Capitalmanagement B.V.(LBCM) en tevens mede-eigenaar  van LBCM Lees hier meer over LBCM. Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.

Lees ook zijn disclaimer.