Veilig beleggen

Is het veilig?

LBCM is zeer veilig. LBCM staat als vermogensbeheerder geregistreerd bij De Nederlandse Bank en de AFM (Autoriteit Financiele Markten). Vanuit deze registratie staat LBCM onder toezicht van De Nederlandse Bank en de AFM. LBCM rapporteert periodiek aan De Nederlandse Bank. Daarnaast voert LBCM  regelmatig overleg met de AFM over haar dienstverlening en werkwijze. LBCM is zeer transparant en loopt hiermee voorop in de Nederlandse markt.

Welke risico’s loop ik?

Beleggen van geld gaat gepaard met beleggingsrisico’s. Bij een spaarrekening loopt u het risico dat de bank waar u uw geld stalt omvalt en u saldo niet voldoende is gedekt door een deposito garantiestelsel. Bij beleggingen is er geen garantiestelsel. De volgende risico zijn mogelijk (niet limitatief):

  • bedrijfsrisico, dat wil zeggen dat de onderneming of overheid waar u aandelen of obligaties van hebt gaat failliet.
  • marktrisico; dat wil zeggen de koersen van uw beleggingen dalen omdat de betreffende markt daalt.
  • valuta risico; de valuta van beleggingen in andere valuta dan de euro kunnen in waarde dalen of stijgen.
  • inflatierisico; als de inflatie hoger is dan uw rendement is er sprake van geldontwaarding.
  • renterisico; renterisico geldt voornamelijk bij obligaties. Een stijgende marktrente resulteert normaal gesproken in een daling van de obligatiekoers.
  • debiteurenrisico; dit is het risico dat je niet meer kan worden terugbetaald uit hoofde van uw beleggingen. De coupon uitkering of dividend uitkering kan worden stopgezet.
  • koersrisico; het risico dat de koers van uw belegging daalt. Hierdoor wordt uw belegging minder waard.
  • liquiditeitsrisico; door verandering in vraag en aanbod in de markt kan er een liquiditeitsrisico ontstaan waardoor koersen kunnen dalen.
  • waarderingsrisico; de waarde van een belegging wordt mede bepaald door emoties op de markt en is niet altijd gelijk aan de economisch waarde.

Beleggingsfondsen en indexfondsen hebben daarnaast nog een tegenpartij risico. De beheerder van het fonds kan extra risico’s nemen waardoor de belegging risicovoller wordt dan in eerste instantie lijkt.

LBCM streeft er naar deze risico’s in uw beleggingen te managen, controleren, inzichtelijk te houden en te minimaliseren.

Waar wordt mijn vermogen belegd?

Uw vermogen wordt niet bij LBCM gestort maar LBCM werkt met een zogenaamde depotbank of beleggingsinstelling. Dat is een in Nederland geregistreerde Bank of beleggingsinstelling. LBCM heeft hierbij de bank of beleggingsinstelling geselecteerd met hoge solvabiliteitsratio’s en uistekende betrouwbaarheid.

Bij deze instelling wordt op uw naam een rekening geopend en daar wordt het te beleggen vermogen gestort en uw effecten geregistreerd. LBCM krijgt van u een volmacht om op deze rekening beleggingstransacties te verrichten en het beheerfee te incasseren.

Het is en blijft uw rekening. LBCM volgt deze instelling ook zeer kritisch zodat uw vermogen maximaal wordt beschermd. Uiteraard staat deze depotbank ook onder toezicht van De Nederlandse Bank en de AFM.

Heb ik een opzegtermijn?

Uw rekening bij LBCM is dagelijks opzegbaar. Zodra u aangeeft te willen stoppen met beleggen gaan de medewerkers van LBCM hun best doen om uw portefeuille af te bouwen zodat uw geld kan worden overgeboekt. Binnen enkele werkdagen kan de beleggingsopbrengst op uw rekening staan Vanaf het moment dat u opzegt stoppen wij ook met het berekenen van beheerfee.

Omdat er bepaalde zaken moeten worden afgewikkeld vragen wij u wel om circa drie maanden de rekening aan te houden voordat wij de rekening echt helemaal kunnen afsluiten. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met lopende dividend uitkeringen die u nog kan ontvangen en rente bijschrijvingen.

Hoe word ik klant?

Via onze website kunt u het aanmeldingsformulier invullen, uitprinten en ondertekenen. Als u dit formulier met de gevraagde bijlages opstuurt naar LBCM wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Arnold Luyben en een afspraak maken bij LBCM op kantoor of bijvoorbeeld bij u thuis.

Hoe lang duurt het voordat er belegd kan worden?

Zodra de overeenkomsten bij LBCM getekend zijn ontvangen wordt zo snel mogelijk uw rekening geactiveerd. Het openen van uw rekening vindt normaliter plaats binnen één dag. Nadat uw rekening is geopend kunt u geld op uw rekening storten. Binnen 24 uur (op werkdagen)  wordt uw storting op uw beleggingsrekening bijgeschreven en gaat LBCM er mee aan de slag.

Wat is een identificatiestorting?

De eerste keer dat u geld overmaakt naar uw beleggingsrekening dient u een zogenaamde identificatie storting te doen. Hiermee wordt vastgesteld dat de voor u geopende beleggingsrekening ook werkelijk aan u toebehoort. Daarnaast wordt hiermee uw betaalrekening gekoppeld aan uw beleggingsrekening voor het geval u geld uit uw beleggingsportefeuille wilt opnemen. Uw betaalrekening is de zogenaamde vaste tegenrekening.

Kan ik betalen vanaf mijn beleggingsrekening?

Nee, u kunt geen betalingen doen vanaf uw beleggingsrekening. U kunt LBCM wel opdracht geven om geld over te maken vanaf uw beleggingsrekening naar uw vaste tegenrekening. Dit kan eenmalig maar ook periodiek (bijvoorbeeld maandelijks om uw inkomen aan te vullen).

Ik wil een zakelijke beleggingsrekening, kan dat?

Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Als u een zakelijke rekening wilt openen vinkt u  bij het openen een rekening ” zakelijke rekening” aan. Dan kan zowel voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap als voor een besloten of naamloze vennootschap.

Kan ik ook voor mijn pensioen in eigen beheer beleggen?

Ook het beleggen van uw pensioen in eigen beheer is mogelijk. Er wordt door de medewerkers van LBCM  wel aanvullende vragen gesteld zoals bijvoorbeeld inzage in uw pensioenbrief of pensioenberekening. De beheerders bij LBCM kunnen, met uw toestemming, ook met uw accountant of pensioenadviseur hierover overleggen zodat het beleggingsbeleid van LBCM optimaal aansluit bij u pensioenvermogen