Vergelijkende kostenmaatstaf (VKM)

U wilt beleggen. Daarbij heeft u een bepaald doel voor ogen. Beleggen voor later, voor de studie van uw kinderen of om financieel onafhankelijk te worden. Indien u uw vermogen laat beleggen dan heeft u een adviseur nodig die dat voor u doet. In Nederland is hiervoor een vermogensbeheervergunning nodig. Een vermogensbeheerder is geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlands Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Om vermogensbeheer te kunnen verrichten vraagt een vermogensbeheerder voor die dienstverlening een vergoeding. De makers van beleggingsproducten waarin u belegt vragen ook een vergoeding. Hoeveel die vergoedingen bedragen geven wij hieronder zo duidelijk mogelijk weer.

Hieronder staat een overzicht van de totaal te verwachten kosten bij LBCM vermogensbeheer gedurende de periode van één jaar. In dit overzicht belegt een klant in beheer bij LBCM met een gemiddeld vermogen van € 500.000,-.

 Vergelijke kostenmaatstaf waarde van uw portefeuille  €  500.000,00
Kostensoort Bedrag in Euro % Belegd vermogen
Kosten van LBCM beheer %
– vaste kosten voor LBCM beheer  5.000,00 1,000%
– btw over vaste kosten  1.050,00 0,210%
– variabele kosten voor transacties depotbank  1.750,00 0,350%
 – kosten buitenland  100,00 0,020%
 – bewaarloon  500,00 0,100%
– bied en laat spread  50,00 0,01%
Indirecte kosten
– lopende kosten van beleggingsproducten  800,00 0,160%
totaal verwachten kosten LBCM Beheer  9.250,00 1,850%

Voor het berekenen van de lopende kosten in uw portefeuille gebruiken wij de LBCM modelportefeuille. Indien u andere beleggingen in uw portefeuille opneemt kan het zijn de getoonde kosten en percentages ook anders zijn.

De kosten van LBCM vermogensbeheer

Bij LBCM betaalt u per kwartaal een beheersvergoeding. Daarvoor neemt LBCM het volledige beheer van uw beleggingsportefeuille op zich. Wij zorgen voor een goede vermogensverdeling, kopen, monitoren en indien nodig verkopen wij uw beleggingen. Via de website en rapportages blijft u voortdurend op de hoogte van uw portefeuille en onze visie en strategie. De informatie verstrekken wij digitaal en is via de website te zien.

Het beheren van uw  beleggingsportefeuille is een btw plichtige activiteit. U betaalt als particulier 21% btw, welk wij uiteraard weer afdragen aan de overheid. Een zakelijke cliënt kan in bepaalde gevallen de btw verreken.

Depotbank kosten

LBCM is een vermogensbeheerder en geen Bank. Om uw vermogen veilig te stellen werken wij samen met een zogenaamde effecten depotbank. Deze bank administreert uw rekening en bewaart uw vermogen. In opdracht van ons worden er aan of verkopen verricht. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht door de effecten depotbank. Dat zijn bijvoorbeeld transactiekosten en bewaarloon. Deze kosten worden u separaat door de depotbank bij u in rekening gebracht.

Lopende kosten van uw beleggingsportefeuille

In het overzicht staan de lopen kosten van beleggingsproducten waarin wij voor uw als beheerklant beleggen. Deze kosten worden niet rechtstreeks bij u in rekening gebracht maar zijn verwerkt in de rendement en koers van het  beleggingsproduct. Omdat wij maar voor een beperkt deel gebruik maken van beleggingsproducten zoals indexfondsen is het hier genoemde tarief een indicatief gemiddelde over uw gehele portefeuille.

De lopende kosten van beleggingsproducten bestaan uit management fee, in en uitstap kosten, transactiekosten, marketingkosten, kosten vergunningen, belastingen etc. Hoeveel de lopende kosten exact bedragen en welke kosten er precies in rekening worden gebracht staan vermeld in de prospectus van elk beleggingsproduct en in de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) van het product onder het kopje “kosten die in de loop van één jaar aan het product worden onttrokken. Deze documentatie kunt u ten alle tijden kosteloos bij ons opvragen.